zapytaj o produkt

530 803 303

Pompy kondensatu

Pompy kondensatu

Pompy kondensatu- urządzenia służące do przetłaczania nawet dużych ilości kondensatu.

Pompy te pracują podobnie jak odwadniacze pływakowe z tym że napędem nie jest różnica ciśnienia , tak jak w odwadniaczach pływakowych, ale ciśnienie doprowadzonej z zewnątrz pary lub powietrza.

Pompy nie pracują samodzielnie lecz  w specjalnie zabudowanej instalacji, gdzie głównym elementem jest kolektor pary, który zbiera kondensat, rozpręża go i spływa do pompy.

Pompa pracuje cyklami, napełnia się kondensatem i wypompowuje go.

Instalacje pomp mogą pracować w systemie otwartym i zamkniętym ( ciśnieniowym)

Mogą przetłaczać do kilkudziesięciu ton na godzinę kondensatu, są urządzeniami bezobsługowymi.

Nie posiadają napędu elektrycznego, mogą pracować w strefie zagrożenia wybuchem.

Podczas ich działania nie występują zjawiska kawitacji.

Pompa musi być dobrana do miejsca jej zamontowania i warunków tam panujących.