Podgrzewacz wody w zbiorniku THD

Podgrzewacz THD jest to urządzenie, które podgrzewa ciecz znajdującą się w zbiorniku, poprzez “ rozpylanie” w niej pary wodnej. THD jest montowany na zbiorniku, od góry, od dołu lub z boku. Wykonany jest ze stali nierdzewnej 316 , z przyłączami gwintowanymi – 1” (25mm) do 3” (75mm) oraz kołnierzowymi 2 ½” (65mm) do 5” (125mm) RF 150 .

zapytaj o produkt

530 803 303 | 32 645 74 80

ZASADA DZIAŁANIA
Każdy podgrzewacz używa dwóch modułów mieszających działających razem.
Produkt w zbiorniku przechodzi przez pierwszy moduł mieszający, gdzie miesza się z parą wstępnie w specjalnych elementach mieszających umieszczonych w każdej z 6 komór.
Para wodna jest wtryskiwana poprzez szczeliny na obwodzie komór, powoduje to ruchy wirowe i szybką kondensację pary,dzięki temu nie występują jakiekolwiek wstrząsy czy wibracje.
Podgrzewacze THD zostały zaprojektowane do bezpośredniego wtrysku pary do zbiorników z cieczami , ich bezpośredniego podgrzewu ze 100% sprawnością , bez wibracji i cichą pracą.
Ponad to ,podgrzewacze wywołują ruch wirowy cieczy co powoduje utrzymanie jednorodności zawiesiny.
W całym zbiorniku jest uzyskiwana jednorodna temperatura.