Aktualności

Nowy model zaworu odmulającego

VPA26/2 ma gniazdo montowane na wcisk, zamiast gniazda wkręcanego, co znacznie ułatwia konserwację i zmniejsza koszty.

Zawór ma nowo zaprojektowane uszczelnienie trzpienia, sprężyna z zespołem pierścieni V wykonanych z PTFE i grafitu, odporność do 250’C

Dławnica nie wymaga regulacji podczas pracy zaworu.

Grzyb i gniazdo wykonane jest ze specjalnie utwardzonej stali.

Zawory dostępne są w wykonaniu korpusu ze staliwa i stali nierdzewnej.

Przyłącza kołnierzowe w EN i ANSI.

Napęd ręczny lub siłownik membranowy, napędzany powietrzem lub wodą.