Aktualności

HCC10 – nowa chłodnica próbek z VALSTEAM Adca!!

Przedstawiamy nowy model chłodnicy kondensatu ADCA! Dzięki zwiększonej wydajności w stosunku do innych chłodnic próbek, HCC10 jest w stanie przetwarzać do 500 kg gorącego kondensatu na godzinę! Dostępna jest z wlotami DN32 lub DN40, wylotem DN 50 i kilkoma rodzajami połączeń.

Proces termosyfonowy jako ochrona przed uderzeniami wodnymi!

Głównym celem chłodnicy kondensatu HCC jest zapobieganie uszkodzeniom i hałasowi powodowanemu przez implozję pary wtórnej, która powstaje, gdy gorący kondensat o wysokim ciśnieniu dociera do przewodów o niższym ciśnieniu.